Fredningsnævnssager

I Skanderborg Kommune er der flere meget store landskabsfredninger. Det er meget attraktivt at bo i disse områder, bl.a. derfor er der mange ansøgninger til fredningsnævnet for at få lov til at bygge nyt eller udvide eksisterende bygninger. Vi deltager i alle fredningsnævnets besigtigelser og giver vores mening til kende. Hvis nævnets afgørelse ikke er i overensstemmelse med vores holdning til sagen, har vi ret til at anke afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En ret vi har og vil benytte os af.

Landzone- og naturbeskyttelseslove

DN’ s afdelingsbestyrelse har et stort kendskab til hele kommunen. Vi er derfor i stand til at vurdere om kommunens dispensationer om bebyggelse og oprettelse eller nedlæggelse af naturområder er i overensstemmelse med ovennævnte love. Ofte gør medlemmer os opmærksom på uregelmæssigheder og beder os om at se på sagen. Vi tager kontakt til kommunens forvaltning og sammen gennemgår vi sagen.

Kommune- og lokalplaner

DN’ s bestyrelse gennemgår kommune- og lokalplaner for at se, om de tager mest mulig hensyn til naturen.

Stiprojekter

Det er vigtigt, at offentligheden sikres adgang til naturområder. Vi er derfor meget aktive med hensyn til at få etableret nye adgangsveje og sikre gamle markveje og stier. Her arbejder vi ofte sammen med Skov- og Naturstyrelsen, kommunen og private lodsejere. 

Naturture

Hvert år afholder vi mange vandreture, hvor vi præsenterer Søhøjlandets enestående natur. Vi samler svampe, hører fuglestemmer og ser på blomster.

Valmuer i mark ved Alken Foto: Michael Møllgaard

Juli 2021. Teksten her er et genoptryk af dele af afdelingens folder fra  december 2009 med enkelte oplysninger opdateret. Du kan se den originale folder her.