Odder (Lutra Lutra) - Aqua Silkeborg. Foto: Tina Fleischer

Odderen er vores lille "rovdyr i vandløbet". Forespørgsel fra DN til Skanderborg Kommune tyder på, at odderen stortrives i Skanderborg. Den er især i fremgang omkring Mossø og i den vestlige del af kommunen (Kilde: Natur&Miljø afd. Skanderborg Kommune).