I Danmarks Naturfredningsforening i Skanderborg Kommune arbejder vi aktivt for at beskytte naturen, for at bedre adgangen til naturoplevelser og for et renere miljø.

DN Skanderborg har ca. 1500 af de i alt 130.000 naturglade mennesker, som er medlem af Danmarks Naturfredningsforening.

Hvis du vil være aktiv og ambassadør for naturen i Skanderborg Kommune, er du meget velkommen til at kontakte os på skanderborg@dn.dk 

Lige som resten af Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med en rig og mangfoldig natur, et smukt og varieret landskab og et rent og sundt miljø. Det gør vi på mange forskellige måder:

Kommunalt arbejde

Vi deltager i debatten med kommunen, regionen og erhvervslivet om den offentlige planlægning. Det kan dreje sig om planer for bebyggelse, trafik, affaldshåndtering, vandforsyning, adgang til naturen – og mange andre vigtige emner.
Vi følger grundigt med i kommunens afgørelser efter natur- og miljølovgivningen. Det kan f.eks. være en tilladelse til byggeri i det åbne land, en godkendelse af en forurenende virksomhed eller en tilladelse til indgreb i et beskyttet naturområde. De fleste af afgørelserne har vi ret til at klage over – og den ret udnytter vi af og til.

Lokale projekter

Vi laver projekter og kampagner – hvor det er os selv, der sætter dagsordenen. Det kan f.eks. handle om at pleje et lille naturområde eller at genoprette gamle stier i landskabet eller at sætte fuglekasser op eller så meget andet – måske har du en god idé.

 

Oplevelser i din natur

Vi laver ture og andre arrangementer. Mange medlemmer deltager år efter år i vores traditionelle nattergaletur og svampetur. Turene giver fine naturoplevelser, og de er en god anledning til hyggeligt og uhøjtideligt socialt samvær.

Samarbejde og dialog

Alt i alt gør vi os umage for at være naturens og miljøets fortalere på en konstruktiv måde, som giver resultater og oplevelser. Vi søger hellere dialog og samarbejde end konfrontation. Og vi respekterer, at det er de folkevalgte politikere, der i den sidste ende bestemmer. Til gengæld forsøger vi at påvirke dem og deres embedsmænd i en natur- og miljøvenlig retning – så godt, som vi nu kan.

Se eksempler på, hvad vi arbejder med her.

 

Juli 2021. Teksten her er et genoptryk af dele af afdelingens folder fra  december 2009 med enkelte oplysninger opdateret. Du kan se den originale folder her.