Himmelbjerget set fra Gl. Turisten, Ry

Foto: T. Fleischer, DN-Skanderborg
Solnedgang over Mossø

Foto: Hans Jakobsen
Skanderborg Sø

DN Arkivet