Årets første vintergæk - i januar måned

Foto: Tina Fleischer-DN Skanderborg

Vintergækken tilhører Narcisfamilien (ligesom påskeliljen) og  blomstrer tidligt. Den ca. 25 cm høje plante blomstrer fra januar til marts måned - årets første blomst?

(Kilde: Politikkens store Naturbog, Danmarks Naturfredningsforening, Politikkens Forlag 2002)