Skanderborg Kommune indeholder store områder af meget høje naturværdier. Det er derfor med stor tilfredshed, at Danmarks Naturfredningsforening kan konstatere, at kommunens vision er ”Danmarks skønneste... i natur og trivsel”, og vi vil med dette oplæg til en naturplan, "Fremtidens natur i Skanderborg Kommune" orientere om nogle af de visioner, DN har for naturudviklingen i området.

 

  

En stille morgen - rådyr
Foto: Vinni Bruhn, Ry fotoklub