Udsigt fra Anebjerg Skov til "Danmarks Tag" Foto: Lars Søgaard-Jensen

Du finder en storslået udsigt fra de højeste punkter i skoven, hvor du kigger over mod ”Danmarks tag”. Det er betegnelsen for de store bakker på den anden side af Skanderborg Sø, hvor man finder de højeste punkter i Danmark, som f.eks.  Ejer Bavnehøj, Møllehøj og Yding Skovhøj. Desuden kan du sine steder få et kig til Mossø.

Anebjerg Skov er en blandet løvskov med indslag af nåletræer. Der er flere forskellige naturtyper i tilknytning til skoven. Her er vandhuller og småsøer, og der er arealer, som vil udvikle sig til lysåbne overdrev med tilhørende spændende flora og forhåbentlig et væld af sommerfugle. Sydvest i skoven løber Holtsbækken, og langs med den vil et engområde efterhånden opstå.

Indgang til Anebjerg Skov Foto: Lars Søgaard-Jensen

Anebjerg Skov er statsskov, hvilket ses af de røde bomme ved indgangene og de røde pæle i skoven. Det giver offentligheden udvidede muligheder for at færdes i skoven sammenlignet med private skove.

Nord for Anebjerg skov ligger Illerup Ådal med forbindelse til Mossø, og øst for skoven ligger den interessante Pilbrodal med forbindelse til Stilling-Solbjerg Sø og dermed til Århus Å. Mod vest er der skovene ved Vestermølle. De strækker sig helt ned til Skanderborg Sø. Holtsbækken løber igennem disse skove for efter et samlet fald på mere end 70 m. at løbe ud i Skanderborg Sø. Anebjerg Skov vil derfor med tiden udgøre en vigtig korridor mellem alle disse naturområder. En korridor hvorigennem dyr, fugle og insekter kan sprede sig.

Under skoven findes et vigtigt drikkevandsreservoir, som den fremover vil beskytte mod bl.a. sprøjtegifte. 

Kort sagt er Anebjerg Skov et rigtig spændende sted at tage på opdagelse på kortere eller lidt længere ture.

Bredpande fouragerer på den gavmilde blomst Slangehoved Foto: Lars Søgaard-Jensen

Skulle man under turen i skoven få behov for en kaffe- eller saftevandspause, er der i nærheden af Fruering etableret et madpakkehus med grillsted. Det stilles frit til rådighed for alle!

Du kan læse meget mere om skovrejsningsprojektet her.

Og her kan du læse mere om adgang til naturen, og hvad der er tilladt i hhv. privatejede og offentligt ejede skove.