Nyhed

Stor mængde overskudsjord søges dumpet i Vrold Skov

Skovejeren har søgt tilladelse til at deponere 80.000 m3 jord i skoven i form af en 3 m. høj vold dækkende 2,6 hektar.
Vrold Skov er i forslaget til den nye Kommuneplan 2021-2032 udlagt som rekreativt naturområde, og kun mindre bebyggelse, som understøtter denne anvendelse, kan tillades.
I DN Skanderborg er vi glade for, at kommunen lægger vægt på grønne områders rekreative betydning, og vi vil derfor finde det uheldigt, hvis der gives tilladelse til deponering af overskudsjord i Vrold Skov.
Vrold Skov Foto: Michael Møllgaard
Jordbunker. Arkivfoto. Foto: Michael Møllgaard

Vrold Skov er en fin, 23 hektar stor blandskov med grupper af egetræer. Skoven bruges meget som rekreativ natur af lokale beboere i Vrold og nærliggende boligområder. Den adskiller sig fra nærliggende skovområder ved ikke at være udbygget med mountainbike-spor og diverse installationer til afholdelse af festival mv. Det er sådan set ”bare” en helt almindelig, dejlig, lille skov.

DN Skanderborg har i høringssvar til Kommuneplan 2021-2032 opfordret til, at Vrold Skov bevares som rekreativt naturområde, som det også er udlagt til i udkastet til kommuneplanen.

  

Engareal ved Vrold Skov Foto: Michael Møllgaard