Arrangement

Årsmøde i DN Skanderborg - Tirsdag d.12 nov. 2019 kl.19

Årsmøde d. 12 november i Kirkecenter Kirkebakken , Kirkebakken 4 i Skanderborg.
Kl. 19
Foredrag ved Biolog Jan Pedersen fra DN Sekretariatet : "Skanderborgs biodiversitet under lup"
Kom og deltag i diskussionen.
Efter foredraget afholdes selve årsmødet, der følger DNs vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmer
5. Eventuelt
Alle er velkomne, men det er kun DN-medlemmer, der kan stemme - Let økologisk forplejning