DN har beskrevet alle fredede naturområder i Danmark - der er ca. 3500 af dem (og over 5000 fredningskendelser). 

 

Seneste kendelse i Fredningsnævnet (maj 2017) Tilbagekaldelse af forslag til fredning af Stilling-Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen i Skanderborg og Aarhus kommuner

(Skriv: "Stilling-Solbjerg Sø" i søgefeltet på Fredningsnævnets hjemmeside).

 

Ved at klikke på fredningerne på kortet, kan du søge dig frem til alle fredningerne i Skanderborg Kommune. Oktober 2017 kom der endnu en fredning i Skanderborg kommune: Syd for Harlev. Kortet er ved at blive opdateret.

Desuden er der en beskrivelse af en af vore smukkeste fredninger: Jeksendalen (klik på ordet "Jeksendalen" i menuen til venstre.)

God fornøjelse!

(Billede: Spidsplettet Libel, Orden: Guldsmede - fra DN Skanderborg Arkivet)