Christian d.4`s Eg i Dyrehaven
foto: T. Fleischer-DN 

Et af de ældste Ege i Skanderborg Kommune. Ifølge historien skulle det være ganske vist, at træet går helt tilbage til Chr. d.4`s tid, dvs. det
har en alder på over 350 år (kilde: Skanderborgs historie: Kend din by - fra istid til nutid)

Kastanjetræet på Adelgade, Skanderborg By.
foto: T. Fleischer-DN 

Kastanjetræet var oprindelig én ud af to Kastanjetræer på Adelgade. Det er fra midten af 1800-tallet og blev efter længere tids juridisk "tovtrækkeri" fredet i 1952.
(Kilde: Skanderborg Historiske Arkiv.)

Læs historien om træet her.