2017 - Asbestholdigt byggemateriale brugt til vejfyld.

Anvendt byggemateriale til opfyldning af skovveje ved Anebjerg indeholdt asbest. DN Skanderborg opdagede forholdet. Naturstyrelsen og kommunen tog affære.

Læs historien fra pressen her

 

2016, 2017, 2018 - Vandfly og Skanderborg Festival (Smukfest)

DN Skanderborg klagede i 2016 til Naturklagenævnet over Skanderborg Kommunes tilladelse til festivalen til at lade vandfly lande på og lette fra Skanderborg Sø i forbindelse med festivalens afholdelse. DN´s  klage kan læses her. Klagen blev afvist pga. forældelse, idet klagenævnet var for længe om at behandle sagen. Men DN opnåede heldigvis, at der ikke blev fløjet med vandfly i 2016. 

Igen i 2017 og 2018 klagede DN Skanderborg over vandfly-tilladelser til festivalen. Skanderborg Kommune gav tilladelse til at lette/lande på den sårbare sø, vel at mærke inden en tidligere klage var færdigbehandlet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet traf afgørelse til fordel for DN Skanderborg den 6. juli 2018. Tilladelsen til vandfly blev ophævet.

 

 


Svaner i Mossø
Foto: Michael Møllgaard