1) Affald i sti opdaget af DN Skanderborg ved Anebjerg juni 2017 - afsluttet. 

Læs historien fra pressen her

 

 

2) Lige nu har vi en Klagesag i Naturklagenævnet vedr. Vandfly/Skanderborg Festival:

DN´s  klage kan læses her 

 

DN Skanderborg har d. 14.06.2017 indsendt en ny klage vedr. Vandfly 2017 og 2018 på Festivallen. Igen har Skanderborg
Kommune givet dem tilladelse til at lette/lande på den sårbare sø, vel at mærke INDEN den gamle klage er færdigbehandlet.

Sidste (august 2017): DN Skanderborg fik afvist vores klage vedr. Vandfly 2016 pga. forældelse. Klagenævnet tog simpelthen for lang tid om at behandle sagen.
Men DN opnåede heldigvis, at der ikke blev fløjet med Vandfly i 2016. 
Den nye klage for 2017 (Festivallen kan igen ikke få deres vilje i 2017)  og 2018 er stadig ikke færdigbehandlet.