Naturpleje på gravhøje

DN Skanderborg er aktiv i en gruppe, der i samarbejde med Skanderborg Kommune varetager naturplejen på 33 af kommunens i alt ca. 100 gravhøje.

Gravhøjene er ca. 2.000 - 3.500 år gamle fortidsminder. Arkæologerne ønsker træer og buske fjernet fra gravhøjene, da rødder fra disse kan trænge ind og ødelægge gravkamre og genstande i højene. Vækstbetingelserne på en gravhøj er anderledes, end de er i omgivelserne. Planter og insekter har specielle livsbetingelser på gravhøje, dels fordi gravhøjene ikke må gødes eller sprøjtes,  dels fordi der er mere lysåbne og tørre forhold på gravhøjene end på de omgivende marker. Det giver levemuligheder for plante- og insektarter, som andre steder er blevet sjældne. Også derfor er det vigtigt at foretage naturpleje på gravhøjene og vedligeholde denne naturtilstand ved bl.a. at holde opvækst af ørnebregner nede.

Den nordligste af to Alkenhøje ved Lundhøjvej mellem Ry og Svejstrup Foto: Hans Jakobsen
Gravhøj med træbevoksning Foto: Marlene Sørensen, Moesgaard Museum
Gravhøj renset for bevoksning Foto: Marlene Sørensen, Moesgaard Museum

Gruppens arbejde lå pga. coronapandemien stille i 2020. På initiativ af Hans Jakobsen fra DN’s plejegruppe ser det nu ud til, at dette arbejde genoptages.

Har du lyst til at deltage i denne aktivitet, kan du kontakte os på skanderborg@dn.dk


Stigruppe

Gennem Skanderborg Kommunes smukke natur og mange fredninger findes mange afmærkede vandrestier og ”Spor i landskabet”.

I forbindelse med disse er ofte opsat informationstavler, der giver interessant viden om naturen lige der, hvor stien forløber.

I DN Skanderborg findes en aktiv gruppe, der dels har taget initiativ til og arbejdet for etablering af flere fine stier (f.eks. stien omkring Hørning og ”Sporet langs Jeksen bæk og Bjertrup skov”).

Gruppen arbejder desuden med pælemærkning af disse stier og spor samt opsætning af informationstavler.

Piktogrampæl Foto: Hans Jakobsen
Stiarbejde i Hørning Foto: Hans Jakobsen