2021 - Bro i Lillesø

Lillesø er et §3 beskyttet sø- og moseområde i Skanderborg .  DN Skanderborg har påklaget en bro, der skulle ligge i søen. Heldigvis blev der 22. marts 2021 truffet en afgørelse fra Miljø-og Fødevareklagenævnet, der gik naturens vej. Skanderborg Kommunes dispensation til broen ophævet. 

Se afgørelsen i sin helhed her. 

 

2018 - Flyvning med vandfly på Skanderborg Sø

Efter tre års klagesagsbehandling traf Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse om Smukfests tilladelse til at lette og lande med vandfly på Skanderborg Sø under festivalen. Skanderborg Kommunes tilladelse til flyvningen blev med afgørelsen ophævet fra den 6. juli 2018.

Se afgørelsen i sin helhed her.

 

2015 - Overtrædelse af søbeskyttelseslinjen

DN Skanderborg indsendte i maj 2014 en klage over Smukfest vedrørende tre forhold om overtrædelse af søbeskyttelseslinjen. Det drejede sig om teltpladser og vejforhold ved festivalens campingområde Kærlig Heden.

Natur- og Miljøklagenævnet traf afgørelse i sagen 13. maj 2015: DN vandt sagen. 


Svaner og båd på Mossø Foto: Michael Møllgaard