Vundet sag d. 6 juli 2018:

Efter 3 år forelægger der endelig en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet - SMUKfests tilladelse til
at lette og lande med Vandfly er hermed ophævet fra d. 6 juli 2018.

Ophævelse af Skanderborg Kommunes tilladelse vedr. Vandfly - klik her

 

DN Skanderborg indsendte i maj 2014 en klage over Smukfest vedr. 3 forhold i.h.t overtrædelse af Søbeskyttelseslinjen.

Afgørelse i sagen : DN vandt sagen. 

Afgørelsen kan læses i sin helhed her